Top

 

När en indelt soldat anställdes vid regementet på 1800-talet skrevs kontrakt om ersättning och underhåll. Se anställningskontrakt för soldater från olika delar av Värmland genom att klicka här (VA. Värmlands landskontor G I:12.)

 

 

Med hjälp av bilderna, kontrakten, litteratur och film kan du undersöka hur den indelte soldaten Svärd, hans maka och barn levde under 1860-talet genom att klicka här. (Källa: Sparre & Nyblaeus. Scener ur indelta soldatens lif. Stockholm 1866. Se även Raskens av Wilhelm Moberg.)