I utländska arkiv kan man finna upplysningar om svenskar som varit verksamma ute i världen. Ibland kan man hitta intressant information i databaser på Internet. Nu ska vi se vad vi kan finna för uppgifter om J Erikson ”på nätet”. Följ instruktionen:

1. Googla – C.S.E.F. På Wikipedia finner du året 1919 och vad förkortningen betyder.

2. Sök www.warmuseum.ca Här kan du läsa om bakgrunden till händelserna. För mer information skriv in "Siberia" i sökfältet.

3. Sök www.siberianexpedition.ca Här kan du i detalj studera vad som hände och se på foto och film.

4. Sök www.collectionscanada.gc.ca Gå in på ”Genealogy and Family History”. Klicka på ”Military”. Välj därefter ”First World War”. Läs igenom texten ”Canadian Expeditionary Force”. Klicka därefter på länken ”Soldiers of the First World War”. Klicka på ”Search”. Skriv in hans efternamn och inskrivningsnummer. Klicka ”Submit”. Klicka ”John Erikson”. Undersök hans ”Attestation Paper”. Nu har du fått lite mer kunskap om J Erikson, var han kom ifrån och vad han egentligen var med om under första världskriget.