Kyrkogården är en spännande och intressant plats. Här möts nutid och dåtid och här kan du också få information om sin släkt. På kyrkogården finns olika typer av gravar, allt från minneslunden till den stora familjegraven. De olika gravarnas utformning berättar mycket om olika tidsperioder och om människorna som anlagt dem. På gravstenen hittar du namnet på den döde liksom uppgifter om födelseår och dödsår. Ibland är även datumen angivna. Förr i tiden var det vanligt att också personens yrke fanns med på gravstenen.