För att få upplysningar om dina släktingar som levt längre tillbaka i tiden är du välkommen till Arkivcentrum i Karlstad. De viktigaste källorna för att hitta dina släktingar är kyrkoböckerna. Mellan 1686 och 1991 har alla svenskar vid olika tillfällen i livet blivit inskrivna i kyrkoböckerna. Det skedde vid födelse och dop, konfirmation, vid husförhör, om man flyttade, vid bröllop och slutligen vid död och begravning. Idag är kyrkoböcker för hela Sverige möjliga att ta del av i olika databaser. Det viktigaste materialet är födelse- och dopböcker, husförhörslängder och död- och begravningsböcker.