I 1686 års kyrkolag bestämdes att prästerna i alla församlingar i landet skulle föra längder över födda och döpta barn. Barnen skrevs upp i den ordning de fötts under året. Här finns vidare uppgifter om föräldrarnas namn samt platsen där barnet föddes. Bilden visar 1868 års födelse- och dopbok för Järnskogs församling. Högst upp på sidan kan vi läsa att Andreas har fötts 19/4. Till höger står föräldrarnas namn: Sågaren Anders Nilsson och hans hustru Märta Andersdotter. Till höger om föräldrarna ser vi familjens adress som är Koppoms bruk. Siffran p. 125 leder till information om familjen i husförhörslängden.