I alla familjer sparar man viktiga dokument som kan ha att göra med ekonomi, ägande, arv eller andra affärer eller köp man gjort under sitt liv. I en del familjer finns sådana dokument bevarade från långt tillbaka i tiden. Har t ex en fastighet gått i arv i flera generationer kan det finnas ett särskilt gårdsarkiv som rör fastighetens historia. I familjens arkiv kan det också finnas bouppteckningar efter avlidna släktingar, som berättar om hur det sett ut i hemmet och vad man ägt i sitt liv.