Om du tittar i släktens fotoalbum får du uppleva hur det var förr i tiden. Det är spännande att se gamla släktingar på fotografi. Då får du också en bild av dem och deras värld som kan vara intressant att ha när du längre fram i din släktforskning finner deras namn i kyrkoböckerna. I fotoalbumet kommer du också att finna bilder på hus och miljöer där dina förfäder har bott och arbetat. Låt dina släktingar berätta med hjälp av fotoalbumet. Det ger ett bra stöd för minnet. Många äldre minns det som ligger långt tillbaka i tiden bättre än det som hände igår.