För länge sedan var det inte så vanligt med telefon. Då fick man istället skriva brev till varandra . Brev kan vara väldigt personliga och berätta om tankar, drömmar och om kärlek till en annan människa. Om du har tur kanske det finns kvar en brevsamling i din släkt. Ofta ligger breven hopbuntade i gamla skokartonger väl undanställda på vinden eller i källaren. Det kan vara en brevväxling som berättar om hur dina far- eller morföräldrar träffades, eller brev skickade hem från någon långresa.