I den här boken antecknades den avlidnes namn, bostadsort, ålder samt orsak till dödsfallet. Här kan man också få reda på om personen avled i en sjukdom eller i samband med ett olycksfall. Vi får också veta när begravningen ägt rum. Bilden visar 1882 års död- och begravningsbok för Fryksände församling. Längst till vänster, vid nr 33, kan vi läsa att den 14 maj avled soldaten Erik Jönsson Önn i Önnerud. I spalterna till höger om namnet ser vi att han avlidit i en ålder av 42 år, att han var gift och att han dog av lungsot.