SVEA OCH GÖTA RIKEN MED FINLAND OCH NORRLAND 1747 (Renoverad och tillägg 1801)
Svea rike