Med källkritik ska man kunna bedöma om källorna är trovärdiga och äkta. Källkritik kan man tillämpa på både berättelser och kvarlevor.