Det är viktigt att skilja mellan en berättelse om något som har hänt och kvarlevan eller lämningen av det som hänt. Ett klassiskt exempel är skillnaden mellan ett vittnesmål och ett fingeravtryck, där vittnesmålet är berättelsen och fingeravtrycket kvarlevan.