Den skriftliga källan kan vara brev eller tidningar. Den muntliga källan kan vara intervjuer i TV eller presskonferenser man kan lyssna till på datorn. Den materiella källan kan vara en kaffekokare eller några mynt.