Med ordet "källa" menar man vad som är grunden till vår kunskap. En källa kan vara både skriftlig, muntlig eller materiell.