Förslag till användning dokument 1.

Den övergripande händelseutvecklingen i Europa under 1930-talet bör vara genomgången. Man kan börja en diskussion med eleverna genom att fråga hur ett land får kännedom om ett annat lands planer och utrikespolitiska mål. Därefter presenterar man dokumentet och resonerar sig bl. a. fram till vilken händelse Schildt och Möricke diskuterar. Dokumentet belyser mycket av stämningsläget och den något uppgivna situationen som rådde vid tiden. Här kan elevernas förkunskaper komma in i resonemanget genom att bakgrunden till Sudetkrisen lyfts fram. Genom att eleverna redan har förtrogenhet med tidsperioden kan en dramatisering av samtalen göras. Här kan man komplettera med ytterligare inlägg och repliker som bl. a. rör den politiska händelseutvecklingen och tidens frågor.

Förslag till användning dokument 2.

Det här dokumentet aktualiserar frågan om underrättelseverksamhetens hemliga värld. Här möter Schildt den tyska ryttmästaren Rentz som är "hemlig agent" i Prag. Många frågor väcks naturligt vid studium av denna rapport. Spionage av olika slag är både en moralisk och politisk fråga som är lika aktuell i vår tid. Rapporten är skriven mindre än ett halvår före andra världskrigets utbrott. Vi den här tiden börjar också Sverige att känna sig hotat som liten nation i Europa. Ryttmästare Rentz personifierar på något sätt Tysklands förehavanden i Europa, när han avslöjar sig för Schildt mitt under den tyska inmarschen i Prag i mars 1939. Här kan återigen en diskussion tas upp om vilken händelse dokumentet belyser. Genom elevernas förkunskaper kan resonemanget utvecklas till att omfatta frågan vad för mål Hitler hade med sina erövringar i slutet av 1930-talet. Här kan även paralleller dras till vår tid. Vad förmedlar rapporten för bild av en hemlig agent? Stämmer den med vår gängse uppfattning av en sådan? Låt eleverna, redan innan de studerat dokumentet, ge en bild av en hemlig agent baserad på sina egna uppfattningar