FÅNGRULLOR

Alfred Andersson

Nils Ludvig Jonasson

Carl Reihard Larsson

Olof Olsson

Ernst Ludvig Sandel

På bilden ser du ett antal fångrullor. Dessa skrevs när en fånge frisläpptes efter ett avtjänat straff. Klicka på namnen under bilderna så öppnar de sig i större format.

För årskurs 6-9
1. Vad har fångarna begått för brott?
2. Välj ut en fånge och gör en beskrivning av personen


För årskurs 9-gymnasiet
1. Välj ut en av fångarna som verkar intressant.
2. Vad har fången begått för brott?
3. Vid vilken Rådhusrätt (RR) har han dömts?
4. Gå till Rådhusrättens arkiv och undersök personens bakgrund och vad som ligger bakom domen. Arkivet förvaras vid Arkivcentrum Värmland. Välkommen!

Källa; Värmlandsarkiv, Karlstads fångvårdsanstalt, D III o:1